Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku

Tisková zpráva CDE

Mezinárodní agentura dala českým politikům drtivou energetickou lekci

7. 10. 2010

Ekologické organizace uvítaly doporučení Mezinárodní energetické agentury (IEA),
která dnes varovala, že vláda by "mohla dělat více" a "soustředit zdroje" na konkrétní
opatření, jež zajistí, aby česká ekonomika vyráběla více s menší spotřebou energie.

Prestižní agentura v dnes publikovaném hodnocení výslovně doporučila, aby vláda
pokračovala v programu Zelená úsporám.

IEA přitom podotýká, že Česká republika nevyužívá enormních příležitostí k
vylepšování energetické efektivnosti své ekonomiky. Poukazuje hlavně na možnosti v
dopravě a zateplování domů.

Agentura – do jejíhož čela chce vláda dostat bývalého premiéra Mirka Topolánka –
varuje, že Česká republika má druhé největší exhalace oxidu uhličitého na dolar HDP
mezi všemi členskými státy a je třetím největším exportérem elektřiny v Evropě.

Martin Sedlák z Hnutí DUHA řekl:
"Zpráva by měla ministrům sloužit jako budíček. Vysoká energetická náročnost patří
mezi vážné problémy české ekonomiky a nestačí, když o ní ministři mluví. Musí také
něco dělat. Vláda by měla urychleně vyslechnout doporučení a připravit pokračování
Zelené úsporám, které dalším tisícům domácností pomůže srazit účty za teplo a
snížit závislost na uhelných dolech a ruském plynu."

Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku dodává:
"Auditoři upozorňují českou vládu, že dosavadní dlouhodobé plány na snižování
emisí skleníkových plynů jsou nedostatečné. Jako důležitý prostředek pro razantnější
snížení znečištění vidí zlepšení energetické efektivnosti českého hospodářství."

Kontakt:
Martin Sedlák, Hnutí DUHA, telefon: 737 128 471,
email martin.sedlak@hnutiduha.cz
Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku, telefon 775 692 169,
email jiri.jerabek@ecn.cz

stáhnout