Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku

Kdo jsme

 

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

 

O co usilujeme

CDE je na národní úrovní členem sítě ekologických nevládních organizací Zelený kruh, členem Dopravní federace a zakládajícím členem platformy ekologických a rozvojových nevládních organizací Klimatická koalice. Na mezinárodní úrovni je členem CEE Bankwatch Network, sítě ekologických organizací ve střední a východní Evropě zabývajících se činností mezinárodních finančních institucí, členem Climate Action Network Europe, evropské sítě pro změny klimatu, a členem mezinárodního sdružení organizací pro udržitelnou dopravu Transport and Environment.

Řídíme se Etickým kodexem Zeleného kruhu.

Centrum pro dopravu a energetiku vzniklo na jaře roku 2000 přejmenováním bývalého Programu energetických úspor. Ten založila v roce 1995 Nadace Sluníčko, od roku 1998 fungoval samostatně.

 

Podporují nás

Za podporu činnosti CDE v roce 2017 děkujeme Evropské komisi a Evropské klimatické nadaci.

 

Výroční zprávy CDE

Rok
 2016   Stáhnout
 2013   Stáhnout
 2012   Stáhnout
 2011   Stáhnout
 2010   Stáhnout
 2009   Stáhnout
 2005   Stáhnout
 2004   Stáhnout
 2003   Stáhnout