Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku

Kdo jsme

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

O co usilujeme

CDE je na národní úrovní členem sítě ekologických nevládních organizací Zelený kruh a zakládajícím členem platformy ekologických a rozvojových nevládních organizací Klimatická koalice. Na mezinárodní úrovni je členem CEE Bankwatch Network, sítě ekologických organizací ve střední a východní Evropě zabývajících se činností mezinárodních finančních institucí, a členem Climate Action Network Europe, evropské sítě pro změny klimatu.

Řídíme se Etickým kodexem Zeleného kruhu.

Centrum pro dopravu a energetiku vzniklo na jaře roku 2000 přejmenováním bývalého Programu energetických úspor. Ten založila v roce 1995 Nadace Sluníčko, od roku 1998 fungoval samostatně.

Podporují nás

Za podporu činnosti CDE v roce 2018 děkujeme Evropské komisi, Evropské klimatické nadaci a Spolkovému ministerstvu životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů.

 

Výroční zprávy CDE

Rok
 2018   Stáhnout
 2017   Stáhnout
 2016   Stáhnout
 2013   Stáhnout
 2012   Stáhnout
 2011   Stáhnout
 2010   Stáhnout
 2009   Stáhnout
 2005   Stáhnout
 2004   Stáhnout
 2003   Stáhnout