Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku

Náš tým


Zaměstnanci

Barbora Urbanová, ředitelka

Vystudovala obor Sociální a kulturní ekologie na FHS UK. V letech 2011 až 2015 pracovala coby koordinátorka Klimatické koalice, platformy ekologických a rozvojových organizací, kde se zabývala především osvětou a popularizací vědeckých poznatků o změně klimatu. V roce 2014 současně pracovala pro analytické centrum Glopolis coby koordinátorka energetických projektů. Od ledna 2017 je ředitelkou Centra pro dopravu a energetiku, kde se věnuje klimaticko-energetické legislativě EU a přechodu ČR na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Dan Heuer, projektový koordinátor

Vystudoval Sociologicko-ekonomická studia na FF UK a Sociální a kulturní ekologii na FHS UK. V centru pro dopravu a energetiku pracuje od ledna roku 2017. V současné době se zabývá podporou participace veřejnosti na transformaci Ústeckého regionu. Dále má na starosti propagaci zelené energetiky. V rámci sítě CEE Bankwatch Network koordinuje kampaň na zvýšení transparentnosti exportních kreditních agentur v zemích V4.

Kateřina Davidová, mediální koordinátorka

Vystudovala Mezinárodní teritoriální studia a Americká studia na FSV UK. V Centru pro dopravu a energetiku pracuje od roku 2017. Má na starosti zejména vnější komunikaci aktivit organizace a spolupráci s médii. Podílí se také na projektu zaměřeném na sociálně spravedlivý přechod od uhlí Just Transition.


Správní rada

Petr Hlobil, předseda správní rady

Karolína Šůlová, členka správní rady

Klára Sutlovičová, členka správní rady

Magdalena Klimovičová, členka správní rady

Petr Holub, člen správní rady