Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku

Náš tým


Zaměstnanci

Jana Maussen, ředitelka

Ekonomka a absolventka Harvard University. Profesně se věnovala finančním a kapitálovým trhům jak z obchodního, tak hlavně regulačního hlediska. Poté působila jako manažerka / koordinátorka jak pro privátní, tak pro veřejné instituce v oblastech organizace veřejných zakázek evropských fondů na projekty životního prostředí, podpory podnikání pomocí zaměstnanecké participace včetně družstevnictví a veřejných politik udržitelného rozvoje. V síti CEE Bankwatch Network koordinuje projekt s cílem zvýšení transparentnosti a dekarbonizace exportních kreditních agentur ve vybraných zemích CEE.

Kateřina Davidová, projektová a mediální koordinátorka

Vystudovala Mezinárodní teritoriální studia a Americká studia na FSV UK. Pracovní zkušenosti má například z Britského velvyslanectví v Praze a z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. V Centru pro dopravu a energetiku má na starosti zejména vnější komunikaci aktivit organizace a spolupráci s médii. Dále koordinuje projekty zaměřené na klimaticko-energetickou legislativou EU a přechod k nízkouhlíkové ekonomice.

Zuzana Vondrová, projektová koordinátorka

Absolvovala obor Natural Resources and Environmental Engineering v rámci studia „dvojího diplomu“ na Universität für Bodenkultur ve Vídni a na České zemědělské univerzitě v Praze. Později pracovala ve společnosti MITIS, s.r.o. jako odborná konzultantka v oblasti životního prostředí. V současné době se v Centru pro dopravu a energetiku věnuje projektu Just Transition, který se zabývá sociálně spravedlivým přechodem od uhlí a obnovou Ústeckého regionu.


Správní rada

Jitka Nesrstová, předsedkyně správní rady

Klára Sutlovičová, členka správní rady

Lucie Černá, členka správní rady

Martin Sedlák, člen správní rady

Petr Holub, člen správní rady