Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku

Náš tým


Zaměstnanci

Anna Kárníková, ředitelka

Vystudovala Evropská studia na FSV UK a obor Environmental Policy and Regulation na London School of Economics. Dříve pracovala v pražské kanceláři německé nadace Friedrich-Ebert-Stiftung a jako ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj na Úřadu vlády ČR. V Centru pro dopravu a energetiku se zabývá globálními klimatickými vyjednáváními, klimaticko-energetickou legislativou EU a přechodem k nízkouhlíkové ekonomice.

Kateřina Davidová, projektová a mediální koordinátorka

Vystudovala Mezinárodní teritoriální studia a Americká studia na FSV UK. Pracovní zkušenosti má například z Britského velvyslanectví v Praze a z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. V Centru pro dopravu a energetiku má na starosti zejména vnější komunikaci aktivit organizace a spolupráci s médii. Dále koordinuje projekt zaměřený na komunikaci klimatické agendy ve volbách do Evropského parlamentu a projekt zaměřený na zvyšování evropských klimatických ambicí.

Zuzana Vondrová, projektová koordinátorka

Absolvovala obor Natural Resources and Environmental Engineering v rámci studia „dvojího diplomu“ na Universität für Bodenkultur ve Vídni a na České zemědělské univerzitě v Praze. Později pracovala ve společnosti MITIS, s.r.o. jako odborná konzultantka v oblasti životního prostředí. V současné době se v Centru pro dopravu a energetiku věnuje projektu Just Transition, který se zabývá sociálně spravedlivým přechodem od uhlí a obnovou Ústeckého regionu.

Jana Maussen, vedoucí projektu

Ekonomka a absolventka Harvard University. Profesně se věnovala finančním a kapitálovým trhům jak z obchodního, tak hlavně regulačního hlediska. Poté působila jako manažerka / koordinátorka jak pro privátní, tak pro veřejné instituce v oblastech organizace veřejných zakázek evropských fondů na projekty životního prostředí, podpory podnikání pomocí zaměstnanecké participace včetně družstevnictví a veřejných politik udržitelného rozvoje. V síti CEE Bankwatch Network koordinuje projekt s cílem zvýšení transparentnosti exportních kreditních agentur ve vybraných zemích CEE.


Správní rada

Jitka Nesrstová, předsedkyně správní rady

Klára Sutlovičová, členka správní rady

Lucie Černá, členka správní rady

Martin Sedlák, člen správní rady

Petr Holub, člen správní rady