Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku

Náš tým


Zaměstnanci

Anna Kárníková, ředitelka

Vystudovala Evropská studia na FSV UK a obor Environmental Policy and Regulation na London School of Economics. Dříve pracovala v pražské kanceláři německé nadace Friedrich-Ebert-Stiftung a jako ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj na Úřadu vlády ČR. V Centru pro dopravu a energetiku se zabývá globálními klimatickými vyjednáváními, klimaticko-energetickou legislativou EU a přechodem k nízkouhlíkové ekonomice.

Dan Heuer, projektový koordinátor

Vystudoval Sociologicko-ekonomická studia na FF UK a Sociální a kulturní ekologii na FHS UK. V centru pro dopravu a energetiku pracuje od ledna roku 2017. V současné době se zabývá podporou participace veřejnosti na transformaci Ústeckého regionu. Dále má na starosti propagaci zelené energetiky. V rámci sítě CEE Bankwatch Network koordinuje kampaň na zvýšení transparentnosti exportních kreditních agentur v zemích V4.

Kateřina Davidová, mediální koordinátorka

Vystudovala Mezinárodní teritoriální studia a Americká studia na FSV UK. V Centru pro dopravu a energetiku pracuje od roku 2017. Má na starosti zejména vnější komunikaci aktivit organizace a spolupráci s médii. Podílí se také na projektu zaměřeném na sociálně spravedlivý přechod od uhlí Just Transition.


Správní rada

Petr Hlobil, předseda správní rady

Karolína Šůlová, členka správní rady

Klára Sutlovičová, členka správní rady

Magdalena Klimovičová, členka správní rady

Petr Holub, člen správní rady