Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku

Náš tým


Zaměstnanci

Anna Kárníková, ředitelka

Vystudovala Evropská studia na FSV UK a obor Environmental Policy and Regulation na London School of Economics. Dříve pracovala v pražské kanceláři německé nadace Friedrich-Ebert-Stiftung a jako ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj na Úřadu vlády ČR. V Centru pro dopravu a energetiku se zabývá globálními klimatickými vyjednáváními, klimaticko-energetickou legislativou EU a přechodem k nízkouhlíkové ekonomice.

Kateřina Davidová, projektová a mediální koordinátorka

Vystudovala Mezinárodní teritoriální studia a Americká studia na FSV UK. V Centru pro dopravu a energetiku má na starosti zejména vnější komunikaci aktivit organizace a spolupráci s médii. Dále koordinuje projekt zaměřený na komunikaci klimatické agendy ve volbách do Evropského parlamentu a projekt zaměřený na zvyšování evropských klimatických ambicí.

Zuzana Vondrová, projektová koordinátorka

Absolvovala obor Natural Resources and Environmental Engineering v rámci studia „dvojího diplomu“ na Universität für Bodenkultur ve Vídni a na České zemědělské univerzitě v Praze. Později pracovala ve společnosti MITIS, s.r.o. jako odborná konzultantka v oblasti životního prostředí. V současné době se v Centru pro dopravu a energetiku věnuje projektu Just Transition, který se zabývá sociálně spravedlivým přechodem od uhlí a obnovou Ústeckého regionu. V síti CEE Bankwatch Network koordinuje kampaň na zvýšení transparentnosti exportních kreditních agentur v zemích V4.


Správní rada

Petr Holub, člen správní rady

Klára Sutlovičová, členka správní rady

Karolína Šůlová, členka správní rady