Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku

Publikace, dokumenty a infolisty CDE

Hrdinové spravedlivé transformace

3. 3. 2020
Místní komunity jsou v první linii spravedlivé transformace uhelných regionů. Publikace CEE Bankwatch Network ukazuje příběhy "hrdinů" spravedlivé transformace z Polska, Rumunska, Bulharska, Slovenska, Maďarska a České republiky.

Role evropských fondů v rozvoji uhelných regionů

18. 12. 2019
V úterý 19. listopadu 2019 jsme společně s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM pořádali veřejnou diskuzi o možnostech využití evropských fondů pro udržitelný rozvoj českých uhelných krajů. Diskuzi moderovala Zuzana Vondrová. Zde si můžete přečíst report z akce.

The clock is ticking: Insights into progress made by Member States so far in improving their draft NECPs

28. 11. 2019
Přispěli jsme do analýzy publikované sítí evropských klimatických organizací CAN Europe, která zkoumá pokrok, jaký členské státy udělaly ve svých návrzích klimaticko-energetických plánů od jejich prvního zveřejnění na konci roku 2018. Státy musí do konce roku 2019 podat své finální verze těchto plánů, určující jejich klimatickou politiku do roku 2030. Analýza CAN Europe zjistila, že mnoho členských států, včetně České republiky, zatím ve svých plánech nezvýšilo dostatečně své ambice na to, aby pomohly ke zmírnění klimatické krize.

Budoucnost českých uhelných regionů

30. 8. 2019
Zuzana Vondrová vypracovala podkladový materiál pro diskuzi na téma "Budoucnost českých uhelných regionů", která proběhne 6. září 2019 v Evropském domě v Praze. Diskuzi organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung.

Analysis of biomass in NECPs

14. 6. 2019
Společně s mezinárodní sítí ekologických organizací CEE Bankwatch Network jsme analyzovali, jak se země střední a východní Evropy chystají rozvíjet biomasu ve svých národních energeticko-klimatických plánech. Analýza tvrdí, že příliš velký důraz na biomasu na úkor jiných obnovitelných zdrojů energie je neefektivní a neudržitelný.

Additional comments on Czech NECP

21. 5. 2019
Spolu s neziskovými organiazcemi Frank Bold, Greenpeace Česká republika a Hnutí DUHA jsme připravili krátkou doplňující analýzu českého Národního energeticko-klimatického plánu, kterou jsme zaslali Evropské komisi. Doplňující analýza je k dispozici pouze v angličtině.

Průzkum veřejného mínění: životní prostředí jako téma pro Evropské volby

14. 5. 2019
Ve spolupráci s Evropskou klimatickou nadací a agenturou Ipsos MORI představujeme nový průzkum veřejného mínění, podle kterého je ochrana životního prostředí důležitým tématem ve volbách pro čtyři z pěti potenciálních českých voličů. Více informací naleznete v přiložené prezentaci (v angličtině).

Nezávislý audit klimatické politiky ČR

26. 3. 2019
Přispěli jsme do společného nezávislého auditu české klimatické politiky, který připravily asociace Zelený kruh, Klimatická koalice a Forum pro rozvojovou spolupráci. Audit a doporučení připravily asociace sdružující ekologické, rozvojové a humanitární organizace v ČR pro účely jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o změně klimatu (27. března 2019).

Briefing on Czech NECP

18. 3. 2019
Spolu s neziskovými organizacemi Greenpeace Česká republika, Hnutí DUHA a Frank Bold jsme připravili krátkou analýzu českého Národního energeticko-klimatického plánu, kterou jsme zaslali Evropské komisi. Briefing je k dispozici pouze v anglickém jazyce.
1 | 2 | 3 | 4 | »