Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku

Publikace, dokumenty a infolisty CDE

Zvláštní zpráva IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5°C

7. 10. 2018
Infolist o nové zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu, která analyzuje dopady oteplení o více než 1,5°C oproti předindustriální době a navrhuje scénáře, jak udržet nárůst teploty pod touto hranicí.

Pohled NNO na pozici české vlády k Zimnímu balíčku

20. 11. 2017
V tomto informačním listě se věnujeme vybraným návrhům, které jsou klíčové pro další rozvoj čisté energetiky v České republice. Uvádíme, jak se pozice české vlády liší od představ nevládních organizací a/nebo původního návrhu a důvody pro podporu účinnějších řešení.

Finance pro budoucnost. Klimatické financování pro rozvojové země

25. 11. 2015
Se změnou klimatu se musí vyrovnat jak bohaté, tak chudé země. Nicméně průmyslové země historicky přispěly podstatně více k růstu emisí skleníkových plynů, zatímco nejchudších oblastíi světa k poškozování klimatického systému přispívají jen velmi málo.
1 | 2 | 3 | »