Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku
27. 6. 2018

CDE hledá vedoucí/ho programu energetiky a ochrany klimatu

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) a CEE Bankwatch Network nabízejí pracovní příležitost v rámci programu k lepšímu využívání evropských fondů.

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1995 s cílem vytvářet širokou platformu organizací a jednotlivců zaměřených na přechod k udržitelné dopravě a energetice budoucnosti.

CEE Bankwatch Network je mezinárodní síť nevládních organizací z regionu Střední a Východní Evropy. Jejím posláním je bránit negativním dopadům mezinárodních rozvojových programů (a Evropských fondů) na společnost a životní prostředí, podporovat účast veřejnosti na rozhodování a nabízet alternativní řešení.

Hlavní aktivity:

Profil ideálního kandidáta:

Další informace:

 

Další informace:

Petr Hlobil, Campaigns Director, CEE Bankwatch Network
jobs@bankwatch.org

Tel: +420 603 154 349
http://bankwatch.org
http://cde.ecn.cz