Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku
19. 1. 2015

Centrum pro dopravu a energetiku zahájilo projekt Klimatická změna jako téma pro média

Centrum pro dopravu a energetiku se stalo příjemcem projektu Klimatická změna jako téma pro média. Cílem projektu je především pomoci českým novinářům, aby se lépe zorientovat v otázkách spojených s problematikou změny klimatu, stejně jako s dalšími spojenými otázkami, jako jsou možnosti řešení pro českou energetiku nebo financování především adaptačních opatření v rozvojových zemích.

Projekt „Klimatická změna jako téma pro média“ se zaměřuje na systematickou spolupráci s veřejnoprávními médii v průběhu roku 2015, v jehož závěru má být přijata nová globální dohoda o ochraně klimatu. Jeho cílem je dosáhnout toho, aby vybraná média často, kvalitně a nestranně informovala o klimatické změně a umožňovala nestrannou veřejnou debatu.

„Změna klimatu je složité téma, ve kterém se novináři kvůli svému běžnému pracovnímu vytížení nemají šanci orientovat. Proto jim chceme nabídnout pomocnou ruku a před zásadním jednáním o nové mezinárodní dohodě o ochraně klimatu v závěru roku v Paříži, připravit informační materiáli i osobní setkání se zástupci vědecké obce a českými neziskovými organizacemi,“ přibližuje projekt jeho koordinátorka Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku.

V rámci projektu vzniknou informační materiály nejen pro pracovníky médií, ale i pro širokou veřejnost.

Centrum pro dopravu a energetiku, spolu s partnerem projektu Hnutí Duha, plánuje také do České republiky přivézt zahraniční odborníky, které bude mít šanci vyslechnout i širší veřejnost.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz

www.eeagrant.cz