Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku
13. 2. 2020

Otevřený dopis k čerpání evropských prostředků na klimatická opatření

Ministryně financí Alena Schillerová

Ministerstvo financí České republiky

Letenská 15

118 10 Praha

 

Vážená paní ministryně,

 

obracím se na Vás jménem Klimatické koalice s výzvou týkající se v současnosti běžícího procesu nastavování operačních programů pro čerpání EU fondů v nadcházejícím rozpočtovém období.

 

Naším, a věříme, že i Vaším cílem je, aby v letech 2021-2027 byly dostupné finanční prostředky využívány způsobem, který umožní České republice dosáhnout kýženého pokroku v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a energetických úspor, v souladu s národními závazky a příslušnými strategickými dokumenty.

 

S využitím publikovaných dat a materiálů a na základě rozhovorů s řadou členek a členů monitorovacích výborů jednotlivých operačních programů jsme proto analyzovali stav čerpání prostředků z Fondu soudržnosti v dobíhajícím programovém období pro r. 2014-2020.

 

Došli jsme k následujícím klíčovým zjištěním:

 

 

 

 

 

 

 

Jsme přesvědčeni, že tyto závažné nedostatky je nutné v nadcházejícím programovém období odstranit, a to v přímé v souvislosti s dlouhodobou prioritizací klimatické agendy na úrovni EU a rostoucími mitigačními ambicemi, které se budou týkat i České republiky. Nejde totiž pouze o to, kolik prostředků bude mít ČR z rozpočtu EU k dispozici na transformaci svého hospodářství, ale především o to, zda tyto peníze dokáže účelně a smysluplně utratit.

 

Jsme připraveni být Vašemu úřadu při této práci dle našich možností nápomocni. Rádi bychom se s Vámi proto osobně setkali, představili Vám naší analýzu a probrali téma podrobně.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

 

Jana Maussen

 

Ředitelka Centra pro dopravu a energetiku, z.s.

Za Klimatickou koalici

 

 

Na vědomí:

premiérovi Andreji Babišovi

ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi

ministru životního prostředí Richardu Brabcovi

ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové


stáhnout