Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku
11. 10. 2018

Otevřený dopis k Víceletému finančnímu rámci

Otevřený dopis podnikatelských asociací, organizací občanské společnosti, think-tanků a dalších organizací ministryním a ministrům před zasedáním Rady pro obecné záležitosti dne 16. října 2016 k Víceletému finančnímu rámci

Jak dosáhnout rozpočtu Evropské unie, který bude sloužit k dosažení ervopských klimatických cílů

Komu: Ministryním a ministrům Rady pro obecné záležitosti

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře,

Organizace, které podepsaly tento dopis, reprezentují širokou skupinu podnikatelských asociací, občanské společnosti, think-tanků a dalších organizací, které společně podporují závazek Evropské unie naplňovat Cíle udržitelného rozvoje OSN a Pařížskou dohodu. Rádi bychom Vás tímto dopisem vyzvali k tomu, abyste pomohl/a zajistit, že finanční prostředky EU budou v souladu s evropskými klimatickými cíli, globálními klimatickými cíli z Pařížské dohody a přispějí k dosažení Cílů udržitelného rozvoje a to napříč všemi programy.

Nedávno vydaná zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) ke globálnímu oteplení o 1.5°C ukazuje, že máme k dispozici jak vědecké poznatky, tak technologické kapacity a peníze k tomu, abychom se vyhnuli nejhorším dopadům klimatické změny. Jedinou překážkou je politická vůle, což byste Vy a Vaši kolegové mohli změnit.

Proto Vás chceme požádat o následující:

Těšíme se na další dialog s Vámi v této významné záležitosti.

[1] V současném návrhu se závazné cíle pro klimatická opatření nalézají pouze v Evropském fondu pro regionální rozvoj (ERDF), v částech Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a v částech programu InvestEU.

[2] Jako jsou Dohody o partnerství, plány programu Connecting Europe Facility, návrhy InvestEU a Společné zemědělské politiky.

Anglický originál dopisu je dostupný zde.


stáhnout