Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku
3. 9. 2019

Pracovní pozice: Koordinátor/ka mezinárodního klimatického projektu

Centrum pro dopravu a energetiku hledá koordinátorku/ra mezinárodního projektu zaměřeného na klimaticko-energetické plány měst a obcí. Cílem projektu je zvýšit v České republice a dalších vybraných zemích EU povědomí o Paktu starostů a primátorů a rozšířit množství signatářů v tomto Paktu. Součástí projektu je i podpora měst a obcí při vypracovávání tzv. SECAPů (Sustainable Energy and Climate Action Plans), které mají za cíl snížení emisí na municipální úrovni.

Česká republika je koordinující členkou sítě celkem šesti zemí (ČR, Chorvatsko, Slovinsko, Španělsko, Portugalsko a Francie), které se na tomto projektu podílejí. Koordinátor/ka v České republice bude kromě obsahové práce na projektu také tuto síť koordinovat a administrativně řídit.

Předpokládané aktivity:

Co požadujeme:

Co nabízíme:

Zájemkyně a zájemci o tuto pozici mohou poslat svůj životopis a motivační dopis (obojí v angličtině) na adresu jana.maussen@ecn.cz a to nejpozději do 30. 9. 2019.

Osobní rozhovory proběhnou krátce po uplynutí této lhůty. Očekávaný nástup na pozici je říjen 2019.