Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku
19. 12. 2018

Pracovní pozice: Koordinátor/ka mezinárodního projektu k ekologickým dopadům finančních institucí

Centrum pro dopravu a energetiku hledá koordinátorku/ra mezinárodního projektu k tématu exportních kreditních agentur (EKA). Cílem projektu je sledovat vývoj této agendy v EU a v OECD a přenášet tyto informace do fungování EKA v členských státech EU. Dále pak zvyšovat transparentnost projektů financovaných evropskými EKA převážně mimo Evropskou unii a zvyšovat povědomí o významu financování rozvojových projektů a jejich sociálních a environmentálních dopadech.

Česká republika je koordinující členkou sítě celkem pěti organizací (Slovensko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko) pracujících na tomto tématu. Koordinátor/ka v České republice bude kromě obsahové práce na projektu také tuto síť koordinovat a administrativně řídit.

Předpokládané aktivity na mezinárodní úrovni

Předpokládané aktivity na národní úrovni

Co požadujeme:

Co nabízíme:

Zájemkyně a zájemci o tuto pozici mohou poslat svůj životopis a motivační dopis (obojí v angličtině) na adresu anna.karnikova@ecn.cz a to nejpozději do 10. ledna 2019. Osobní rozhovory proběhnou krátce po uplynutí této lhůty. Očekávaný nástup na pozici je leden/únor 2019.