Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku
6. 5. 2019

Uhelná komise musí mít jasné zadání: navrhnout co nejrychlejší konec těžby a spalování uhlí

O podobě komise dnes jednají ministři

Dnes budou jednat ministři průmyslu Karel Havlíček a životního prostředí Richard Brabec o podobě komise k ukončení využívání uhlí v ČR [1]. Ekologické organizace zveřejňují svoji představu o zadání a fungování tohoto uskupení.

Vznik “uhelné komise po vzoru Německa” avizoval ministr Brabec po první studentské stávce za ochranu klimatu v polovině března [2] a nyní to potvrdil i vicepremiér a ministr Havlíček – s tím, že to bude jedna z hlavních věcí, které bude potřeba dělat [1].

Zahájení férové debaty všech zájmových skupin o způsobu co nejrychlejšího ukončení závislosti na tomto palivu je podle ekologických organizací správný krok. Konec těžby a spalování uhlí (stejně jako rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů a úspory energie) považují za naprostou nutnost, pokud chce ČR splnit svůj díl odpovědnosti za udržení růstu globální teploty na relativně bezpečné úrovni a také vyčistit ovzduší, které máme druhé nejšpinavější v EU. Vzhledem k velkým přebytkům současné výroby elektřiny a nevyužitým možnostem čistých obnovitelných zdrojů je možné již v roce 2030 ukončit výrobu v uhelných elektrárnách bez toho, že by nám elektřina chyběla [3].

Komise však musí dostat správné zadání. Ekologické organizace považují za klíčové následující body:

Aby práce komise měla význam a zajistila široký společenský konsensus, musí kromě uvedených tří základních bodů zadání také splňovat následující:

Německá uhelná komise (která má být inspirací pro českou) jednala od června 2018 do ledna 2019, měla 28 členů a členek – zástupců a zástupkyň průmyslu, sektoru energetiky, vědecké obce, malých a středních podniků, odborů a ekologických nevládních organizací. Poradní hlas měli zástupci a zástupkyně Spolkového sněmu a uhelných spolkových států [4]. Výsledkem je doporučení ukončit využívání uhlí do roku 2038 (a pokud možno do 2035), velmi rychlé uzavření uhelných elektráren odpovídající 12-ti násobku největší české uhelné elektrárny Počerady a rozsáhlá finanční podpora spolkovým zemím, kde se nyní těží a spaluje uhlí [5].

 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA a člen Rady Klimatické koalice, řekl:

“Je nejvyšší čas na intenzivní diskusi o praktickém zajištění úplného konce uhlí v Česku. Komise je správný krok, pokud bude mít jasné zadání, že má přijít s praktickým řešením a nebude zástěrkou pro nečinnost ministerstev. Ukončit těžbu a spalování uhlí prostě musíme, kvůli zdraví lidí i změně klimatu. Technické, ekonomické a sociální výzvy spojené s koncem uhlí jsme schopni vyřešit. Jsme země se silným průmyslem i potenciálem pro rozvoj domácích čistých obnovitelných zdrojů a chytrých inovací. Naopak pokračování ve fosilní závislosti by přineslo nezvladatelnou změnu klimatu, která by poškodila všechny.”

 Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl:

“Je zjevné, že téměř třicet let staré územní ekologické limity těžby uhlí již nestačí. Fungují jako spolehlivá ochrana obcí ohrožených těžbou, ale klima a ovzduší chrání jen nepřímo a hlavně nedostatečně. Pokud se chceme vyhnout katastrofálním změnám klimatu, musíme nechat v zemi i část uhlí, které by bylo možné v rámci platných územních ekologických limitů vytěžit. Velkolomy Vršany a Bílina přitom chtějí jejich vlastníci provozovat nejméně do roku 2050. To je naprosto nepřijatelné.”

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

“Česká energetika už dlouho zaostává. Souručenství fosilně jaderných společností a politiků zatím vždy dokázalo zastavit jakékoliv pokusy o její modernizaci. Stát musí hned začít dělat, k čemu se zavázal a více využívat domácí obnovitelné zdroje energie.”

 Edvard Sequens, předseda Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, řekl:

“Uhelná komise nebude mít smysl, pokud by v podtextu zadání měla navrhnout nahradit jednu problémovou technologii jinou neméně problémovou, tedy posilování podílu jaderných elektráren. A zrovna tak, pokud by měla jen odvést pozornost od skutečných vládních kroků, které budou rozhodovat o podobě naší energetiky v následujících desítkách let.”

 

Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Jan Rovenský, Greenpeace, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Edvard Sequens, Calla, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz