Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku

Publikace, dokumenty a infolisty CDE

Tlusté kočky, kam se podíváš: Zhodnocení druhého obchodovacího období EU ETS

31. 7. 2013
EU ETS je dosud největším trhem s emisemi CO2 na světě a může být vzorem pro ostatní státy, které podobné systémy závádějí. Momentálně se však nejedná o vzor vhodný následování, neboť neplní svůj primární účel: nemotivuje podniky ke snižování emisí skleníkových plynů. Záplava nepotřebných povolenek naopak firmám umožňuje emise bez omezení vypouštět a hrozí, že EU ETS vymaže úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout pomocí jiných nástrojů na ochranu klimatu.

České tlusté kočky 2011

22. 6. 2012
Společná zpráva britské organizace Sandbag a Centra pro dopravu a energetiku o nejvíce přealokovaných českých firmách v EU ETS v roce 2011. (AJ)

Seznam projektů, které nesplňují datum započetí investice

4. 4. 2012
Nejméně 25 projektů v Národním investičním plánu (příloha Žádosti MŽP o bezplatné přidělení povolenek) nesplňuje kritéria způsobilosti stanovená Evropskou komisí. CDE a EPS zveřejnilo seznam projektů, u kterých pomocí odkazů na veřejné databáze a mediální výstupy dokládá, že zmíněné investice byly započaté před 25. červnem 2009. (AJ)

Vyhrňme si nohavice

12. 12. 2011
Řada zemí (včetně České republiky) se snaží snížit svoji závislost na fosilních palivech. Mají pro to dva dobré důvody: zbavit se horentních výdajů za dovoz ropy i zemního plynu a snížit emise skleníkových plynů a předejít tím velkým ekonomickým a humanitárním škodám z globálních změn podnebí. Je tady ale ještě jeden, neméně důležitý, úkol: připravit se na nezanedbatelné změny podnebí, kterým už se v příštích desetiletích nevyhneme. Nestačí však, aby Česká republika a další rozvinuté státy pečlivě připravily jen samy sebe. Mnohem složitější, dražší a důležitější bude pomoci chudým zemím rozvojového světa. Tato publikace shrnuje názory několika ekologických a rozvojových organizací na dané téma.

Summit OSN o změně klimatu v Durbanu, 2011

23. 11. 2011
Infolist pro novináře shrnující historii vyjednávání, očekávání od nadcházející konference, ale i praktické otázky ohledně fungování dvoutýdenního summitu.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | »